Geotrypetes seraphini

(Cecílie západoafrická)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Cameroon / Kamerun / Kamerun
Size / Grösse / Dorůstá:
35 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Invertebrates / Wirbelosse / Bezobratlí