Chaetophractus sp.

(Pásovec)
Origin / Herkunft / Výskyt:
South America / S Amerika / Jižní Amerika
Size / Grösse / Dorůstá:
50 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Insect, Vertebrates / Insekten, Wirbeltiere / Hmyz, obratlovci