Atelerix albiventris

(Ježek bělobřichý)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Subsaharan Africa, east Africa / subsahara - Afrika, O Afrika / Subsaharská a Východní Afrika
Size / Grösse / Dorůstá:
20 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Insect, Vertebrates / Insekten, Wirbeltiere / Hmyz, obratlovci