Cnemidophorus lemniscatus

(Bičochvost duhovitý)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Nicaragua, Middle America, north of South America / Nicaragua, mitt. Amerika, nord von S Amerika / Nikaragua, Střední Amerika, sever Jižní Ameriky
Size / Grösse / Dorůstá:
20 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Insect / Insekten / Hmyz