Cyrtopodion scabrum

(Gekon šupinkatý)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Egypt, Near East, India / Ägypten, Nahe Osten, Indien / Egypt, Blízký východ včetně Indie
Size / Grösse / Dorůstá:
10 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Insect / Insekten / Hmyz