Ophistreptus guinensis

(Mnohonožka)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Cameroon / Togo / Togo
Size / Grösse / Dorůstá:
18 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Deciduous forest soil, fruits / Laubwald Erde, Obst / Listovka, ovoce