Conradtia principalis

megreen;">Size / Grösse / Dorůstá:
3 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Larvae deciduous forest soil, fruits, Beetles fruits and honey / Larven Laubwald Erde, Obst, Käfer Obst und Honig / Larvy listovka s trouchem, dospělci měkké ovoce, med