Ceratophrys ornata

(Rohatka ozdobná)
Origin / Herkunft / Výskyt:
Argentina / Argentinien / Argentina
Size / Grösse / Dorůstá:
16 cm
Food / Nahrung / Potrava:
Insect, pinkies / Insekten, Pinkies / Hmyz, holata